1. İsim, Sigorta sovtaj
 2. İsim geri alma, tekrar ele geçirme, istirdat.
 3. İsim telâfi (etme), zararı ödenme.
 4. İsim iyileşme, sağlığına kavuşma, kendine gelme.
  The patient is making a good recovery: Hasta çabuk
  iyileşiyor.
  Past recovery: umutsuz, iyileşemez durumda.
 5. İsim geri alınan/tekrar ele geçirilen şey.
 6. İsim işe yaramayan maddelerden yararlı madde elde etme.
 7. İsim, Hukuk mahkeme kararıyla hakkını/malını elde etme.
 8. İsim (eskrim) hücumdan sonra savunmaya geçme.
 9. İsim (kürek çektikten sonra) tabiî duruma dönme.
Materyallerin geri kazanımı (NACE kodu: 38.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
sovtaj değeri İsim, Sigorta
Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı (NACE kodu: 38.32) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı (NACE kodu: 38) İsim, Sanayi ve Zanaatler
malvarlıklarının geri alınması İsim
geriye doğru kurtarma (onarma
şüpheli alacakların tahsili
bir daha ele geçmeyecek şekilde kaybedilmiş olmak Fiil
konjonktürün kendini toparlaması
işlerin düzelmesi
işlerin düzenlenmesi
tazminat olarak
sermaye açığını kapatma
devir muamelesi
temlik muamelesi
ferağ muamelesi
tüketicinin neden olduğu fiyat yükselmesi
satış hasılatıyla maliyeti karşılama
maliyet kurtarma
satış hâsılatıyla maliyeti karşılama
konjonktürün yeniden yükselmesi
yıkım onarımı Bilgi Teknolojileri
zarar tutarını aşan tazminat
konjonktür freni
ekonomik toparlanma İsim, Ekonomi
ekonomik iyileşme
enerji geri kazanımı İsim, Çevre ve Ekoloji
hatadan kurtulma Bilgi Teknolojileri
(piyasa) canlanmak Fiil
ihracata dayalı canlanma İsim
kütük onarma
kütük kurtarma
(US) davayı kazanma
(US) mahkemede kazanılan dava
mali bakımdan belini doğrultma
ısı devşirme
yüksek düzeyli onarma (kurtarma
iyileşmek için pek ümidi olmamak Fiil
sanayinin canlanması
sınai kalkınma
rücu (bir zarar veya hasarın miktarını azaltmak için diğer kaynaklardan elde edilen para
yatırım teminatı
yatırımın teminatı
kesinleşmemiş mahkeme kararı İsim, Hukuk
kesinleşmiş mahkeme kararı
ekonomide azami iyileşme
küçük iyileşme
iyileşme ümidi olmadığı durum
savaş sonrası ekonomik düzelme
yeniden elde etme muamelesi
savaş sonrası çabuk kalkınma
çabuk iyileşme
reassürans meblağının alınması
reasürans meblağının alınması
tazminat ve rücû hakkı
tazminat ve rücu hakkı
tazminat talep etmek Fiil
hasar tazminatı istemek Fiil
uygun hasar tazminatı
acil şifa
çabuk iyileşme
vergi borcunu zorla tahsil etme
toplam kazanç
ticaretin canlanması
...'e acil şifalar dilemek Fiil
dünyanın ekonomik kalkınması
dünya ekonomik kalkınması
dünya ekonomik kalkınması
kalkınma programı
bu tür hisse senetlerine iyileşme dönemi hisse senetleri denir
şirketin bir güçlük döneminden sonra performansı düzeliyorsa
hisse senetlerinin fiyatları artabilir
kanun yoluyla geri alma
ücretlerin tahsili
istirdat maliyeti
net defter değeri
şüpheli alacaklar için vergi muafiyeti tanınan meblağ
ticaret hayatının kendini toparlaması
kârın yükselmesi
(piyasanın) düzelmesi için başvurulan yollar İsim
(piyasanın) düzelmesi için başvurulan önlemler İsim
bir alacağını alma
kayıp bir eşyanın bulunup geri alınması
ödenmemiş meblağların tahsil edilmesi
yan ürünlerin kazanılması
sermayenin ödenmesi İsim
zarar ziyanın tazmini
cezaların tahsili
bir arazinin yeniden ele geçirilmesi İsim
para alma
ödenmemiş borçların tasfiyesi
açık hesapların kapatılması
yanlışlıkla yapılan bir ödemenin geri alınması
fiyatların yükselmesi
mülkün geri alınması
çalıntı malların geri alınması
piyasanın istikrara kavuşması
borsada fiyatların yükselmesi
borsanın canlanması
mülkiyetin geri alınması
ticaretin canlanması
atıkların yeniden kazanılması
kurtarma komandosu İsim
hasarı tazmin ettirme hakkı
(hastanelerde ameliyattan çıkan hastaların) kendine gelme odası.
fiyatı düşmüş ama yeniden eski fiyat seviyesine tırmanacağı beklenilen bir hisse senedi
bir şeyin yeniden kullanılabilme değeri
hurda degeri
kurtarma aracı
arıza arabası İsim
zilyetlik davası İsim
istihkak davası İsim
acil durum kurtarma planı İsim, İşletme
dava ile geri almayı imkânsız kılmak Fiil
bir borcun geri alınabilmesi için kanuni takibata geçmek Fiil
bir borcun geri alınması için kanuni takibata geçmek Fiil
borçların ödetilmesi için kanuni kovuşturma açmak Fiil
Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Marşal Planı: İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa ülkelerinin ekonomik kalkınması için ABD Dışişleri
Bakanı G.C.Marshall tarafından 1948'de konulan plan.
İsim