ağızınin tadını kaçırmak Fiil
Zati Samileri, Hazretleri (Prensler için kullanılır).