1. Fiil (korkudan/utançtan) sinsice yürümek/gitmek.
    slink away/off: gizlice sıvışmak.
  2. Fiil (kadın) kalçasını kıvırtarak/cilveli cilveli yürümek.
  3. Fiil (inek) yavrusunu düşürmek/vaktinden evvel doğurmak.
  4. gelişmeden/vaktinden evvel doğmuş (buzağı vb.).
    a slink calf.