stick in one's throat

  1. dili varmamak, bir türlü söyleyememek, söylenmesi güç olmak, boğazında düğümlenip kalmak.
    The words
    of sympathy stuck in her throat: Nasıl başsağlığı dileyeceğini bilemiyordu.