açıkta kalmak Fiil
kendini soğuğa alıştırmak Fiil
soru yu bir kenara bırakmak Fiil
bir soruyu bir kenara bırakmak Fiil
itina göstermemek Fiil
ihmal etmek Fiil
sermek Fiil
boşlamak Fiil
önem vermemek Fiil
herşeyden yoksun, terkedilmiş, yüzüstü bırakılmış, ilgi görmeyen, istiskal edilen.
The plan benefits
management but leaves labor out in the cold: Plân, yöneticilere çıkar sağlıyor, fakat işçileri herşeyden yoksun bırakıyor.
kendini soğuktan korumak Fiil
soğuğa karşı korunma
omuz çevirmek Fiil
sırt çevirmek Fiil