topoğrafya

  1. topography
topography
topographical

Bir kara parçasının tabiî veya sun’î ... kâğıt üzerinde göstermek işi