activity sampling

  1. belirli bir faaliyetin tekrarlanma oranını tahmin etmek amacıyla uygulanan gözlem tekniği
  2. faaliyet örneklemesi