impeachment

  1. İsim suçlama, itham, devlet memurunu mahkemeye verme.
  2. İsim Federal hükümet memurunu resmen temsilciler meclisinde suçlayarak Senatoda yüce divana sevketme.
  3. İsim tanığın ifadesine güvenilemeyeceğini kanıtlama, şüphe yaratma.
  4. İsim mahkemeye/yüce divana sevkedilme.
bir suçlamanın dayanağı
(parlamentoda) iddianame
bir mahkeme kararının kanuna aykırı veya hükümsüz olduğunun başka bir davada dolaylı olarak iddia edilmesi
taraflardan birine düşmanlığı veya davadaki kişisel ilişkisi ya da kötü şöhret sahibi olması nedeniyle
ifadesinin hakikate aykırı olduğunu iddia etme
(US) bir tanığın taraf tuttuğu
hakem kararına karşı çıkma
(bir kiracıyı) maddi hasar yüzünden sorumlu tutma