1. Sıfat toplumsal, büyük toplulukları ilgilendiren.
    societally: toplumsal olarak, büyük toplulukları ilgilendirecek derecede.